skøde

Få styr på skødet – find en billig boligadvokat online

Få styr på skødet - find en billig boligadvokat online

Der er megen papir arbejde forbundet med en bolighandel. Hvis du nogen sinde selv har købet et hus eller en lejlighed, kan du vist godt skrive under herpå – lige som du har måttet underskrive alskens dokumenter i form af kontrakter, aftaler, og så selvfølgelig skødet. Uanset om du overtager lejligheden eller huset i forbindelse med et køb eller ved en overdragelse – for eksempel fra et afdødt familiemedlem – skal skødet opdateres og tinglyses på ny. Dette er vigtigt at holde sig for øje i forbindelse med overtagelse af boligen, hvis man vil undgå uheldige situationer i fremtiden.

Hvorfor er skødet vigtigt?

Mange mennesker tror, at handelen er afsluttet og alle papirer i orden, så snart de har skrevet under på købsaftalen og fået overdraget nøglerne. Men overses skødet, kan man risikere at komme i alvorlige problemer. Skødet er netop det centrale dokument, som gør, at du med rette kan kalde dig bolig ejer. For skødet er det eneste officielle dokument, som vitterliggør over for offentligeheden, at du er den retmæssige ejer af huset eller lejligheden.

Et skøde er ikke så omfattende rent indholdsmæssigt, som selve købsaftalen. Som regel vil skødet udelukkende indeholde de mest relevante oplysninger, som hidrører fra boligens ejerforhold. Dette kan være navn og adresse på køber og sælger (eller overdrager), dato for selve handelen, boligens pris samt finansierings metode. Når skødet er tinglyst – og dermed optaget i den offentligt tilgængelige tingbog – er boligens retmæssige ejerforhold stadfæstet, og forrige ejer vil ikke længere kunne sælge boligen til anden side med det formål at opnå dobbelt fortjeneste derpå.

Du bør i forbindelse med dit boligkøb altid alliere dig med en dygtig boligadvokat. Han eller hun vil kunne sørge for, at såvel udfærdigelse som tinglysning af dit skøde foregår 100% efter bogen. Læs mere på https://eboligadvokat.dk/skoede/